Privacyreglement

Privacybeleid

Het is uw recht dat wij uw privacy waarborgen. Dat doen wij ook zo goed als wij kunnen. Echter de open opzet van onze praktijk maakt het soms moeilijk om dit te garanderen. Het gesprek aan de balie kan soms gehoord worden door de patiënten in de wachtkamer. Houdt u daar alstublieft rekening mee. Mocht u toch teveel opvangen van de gesprekken als u in de wachtkamer zit, wilt u dit dan melden? Zodat wij, indien mogelijk, aanpassingen kunnen doen.

Geef de assistente aan wanneer u iets persoonlijks wilt melden. Zij kan u mee nemen naar een afgesloten ruimte.

Patiënten gegevens
Uw patiënten gegevens zijn opgeslagen op onze server. Een beveiligde omgeving waar alleen uw eigen huisartspraktijk inzage in heeft. Brieven en andere documenten van o.a. uw specialist worden in uw dossier ingescand zodat uw medische gegevens compleet blijven.

De medische informatie welke beschikbaar komt omvat:

  • de laatste consulten met uw huisarts
  • een samenvatting van uw gezondheidsprobleem
  • uw medicijngebruik
  • uw eventuele bekende allergieën

EPD
In het nieuws wordt regelmatig aandacht gevraagd voor het elektronisch patiënten dossier (EPD). Een beveiligd systeem voor het uitwisselen van patiënten gegevens. Met deze voorziening wilt men in de nabije toekomst hulpverleners de mogelijkheid geven om in te loggen in uw patiëntengegevens wanneer dit nodig is voor uw behandeling. Deze uitwisseling van patiëntengegevens betreft regionale hulpverleners, zoals de huisartsen op de huisartsenpost.

Toestemming geven
De uitwisseling van uw gegevens is alleen mogelijk met uw toestemming. Wilt u bij een bezoek aan de praktijk het formulier invullen en afgeven bij de assistente. U kunt dit ook doorgeven via www.ikgeeftoestemming.nl. Op deze site kunt u aangegeven of u wel of geen toestemming geeft voor het uitwisselen van uw patiëntengegevens.

Meer informatie over het geven van toestemming vindt u op www.vzvz.nl.

Download ons privacyreglement