Coronavirus

Let op! I.v.m. Corona-virus zijn de volgende maatregelen van toepassing

 

In verband met de ontwikkelingen rondom het nieuwe Corona-virus zal de reguliere huisartsenzorg op Texel tot nader order op een andere manier worden ingericht. Het doel hiervan is om een verdere verspreiding van het virus te beperken en om op die manier vat te houden op de epidemie die ongetwijfeld ook Texel zal treffen. Dit zijn de maatregelen die zijn afgesproken:

  • Alle huisartsenpraktijken blijven open voor essentiële (spoed) zorg. Dat wil zeggen dat telefonisch door de assistente zal worden beoordeeld of klachten zo urgent zijn dat praktijkbezoek nodig is of dat kan worden volstaan met een telefonisch consult. Het is niet mogelijk zelf naar de praktijk te komen, u wordt altijd verzocht eerst telefonisch contact op te nemen.
  • Bij luchtwegproblemen/hoesten/benauwdheid wordt in overleg met de huisarts gekeken wanneer en waar u het beste beoordeeld kan worden. Dit wordt dan ingepland.
  • Mensen met luchtwegklachten verzoeken wij NIET de apotheek te betreden. Bij deze patiënten zal de medicatie worden thuisbezorgd.
  • Mocht u twijfelen of u met uw vraag of klacht een huisartsbezoek nodig is, kijk dan eerst op thuisarts.nl. Op deze website staan veel goede adviezen bij de meest voorkomende klachten
  • Tenslotte: wij krijgen veel vragen van mensen die willen worden getest op het nieuwe Corona-virus. Gezien de beperkte voorraad testen wordt dit maar in enkele gevallen gedaan.

Bovenstaande maatregelen gelden tot nader order. Het is nog niet duidelijk wanneer we weer over kunnen gaan tot reguliere zorg.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te benadrukken dat het ook op Texel om een probleem van serieuze omvang gaat. Geen positieve virus-testen betekent niet dat er geen besmettingen zijn, alleen dat deze niet zijn vastgesteld. Wij verzoeken dan ook aan onze eiland-bewoners bezoek van de overkant NIET te vragen naar het eiland te komen, in het kader van de volksgezondheid.

Namens alle medewerkers van de Texelse huisartsenpraktijken en apotheek wensen we sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijden.