Organisatie - Cliëntenraad

HKN Huisartsen beschikt over een Cliëntenraad die de belangen behartigt van inwoners van de kop van Noord-Holland met betrekking tot de Acute Zorg (Huisartsenposten) en Chronische Zorg.


De Cliëntenraad HKN Huisartsen bestaat uit de volgende leden:
  • De heer Henk Hijink, voorzitter: voormalig directeur RIAGG
  • De heer Arian Minderhoud (secretaris): marine officier met ruime operationele en bestuurlijke ervaring, voormalig voorzitter van de cliëntenraad Gemini-Ziekenhuis in Den Helder
  • De heer Henk Sens: voormalig verpleegkundige en zorgmanager, tevens patiënt bij een huisarts van HKN
  • De heer Simon Droog: voormalig maatschappelijk werker en patiënt bij een huisarts van HKN
  • Mevrouw Ans Post: voormalig ambtelijk secretaris Cliëntenraad Gemini-Ziekenhuis in Den Helder

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad adviseert de directie van HKN Huisartsen (gevraagd en ongevraagd) over onderwerpen die de kwaliteit van de zorg aangaan. Maar ook uw belangen als cliënt. Hierbij kunt u onder meer denken aan: 
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg
• Wachttijden
• De wijze waarop u te woord wordt gestaan en wordt behandeld
• Communicatie en informatievoorziening 
• Klachtafhandeling en incidentmeldingen

Laat uw stem horen in het belang alle (toekomstige) cliënten 

De belangrijkste informatiebron voor de Cliëntenraad bent u. Ervaart u knelpunten of tekortkomingen? Of heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg? Benader ons dan actief. Wij zijn er voor u als cliënt en denken graag met u mee.

Contact met de cliëntenraad
clientenraad@hknhuisartsen.nl


Deel deze pagina LinkedIn