Organisatie - Bestuur

De heer D.C. Schoen, voorzitter vergaderingen
 • Alle overleggen op bestuurlijke niveau en officiële gelegenheden. 

 • Zitting in Transmurale werkgroep en SSIZ samen met bestuurslid met portefeuille transmurale zorg.

 • Contactpersoon HKN-Coördinator
 
    
 De heer H.I. Piccardt Brouwer, vice-voorzitter
 • Chronische Zorg
  Uitvoering en ontwikkeling van ketenzorgactiviteiten van de HKN. Geen zelfstandige bevoegdheid voor het opstarten van nieuwe ketenzorgprojecten.
 
 De heer R. Jansen, penningmeester, wnd. secretaris
 • Alle financiële afwikkeling binnen de HKN

 • Geestelijke Gezondheidszorg
  Alle ontwikkeling op het gebied van geestelijke gezondheidszorg inclusief Vicino.
 
 De heer B.J. Prummel, lid
 • S3 projecten
  Ontwikkeling en uitvoering van S3 projecten van de HKN. Voor 2016 en 2017 betreft het de onderwerpen FTO en Praktijkaccreditatie.

 • Huisartsen die deelnemen aan expertgroepen. Met name procesbewaking.

 
 Mevrouw M.A. Uithoven
 • Transmurale Zorg
  (Doen) ontwikkelen van transmurale projecten in de regio: zitting in transmurale stuurgroep samen met de voorzitter HKN. Aansturen huisartsen die deelnemen aan expertgroepen. Met name procesbewaking.
 
  
 Mevrouw N.S.S. Friemèl, coördinator HKN

 
 Mevrouw I.M. de Graaf, secretaresse HKN


Heeft u vragen aan één van de bestuursleden dan kunt u contact opnemen met de coördinator HKN via telefoonnummer 0224 - 224 047 of hkn@hknhuisartsen.nl


Deel deze pagina LinkedIn