Zorgprogramma's - Chronische Zorg

HKN Chronische Zorg

De meeste huisartsen in de kop van Noord-Holland maken deel uit van de zorggroep HKN Chronische Zorg. Binnen de zorggroep maken zij afspraken met elkaar, de zorgverzekeraar en andere gespecialiseerde zorgverleners over de zorg aan patiënten op het gebied van diabetes, COPD en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een zorgprogramma. 

Het team van HKN Chronische zorg ondersteunt de huisartsenpraktijken bij het uitvoeren van de zorgprogramma’s. HKN Chronische Zorg beschikt tevens over een expertteam voor ieder zorgprogramma bestaande uit een kaderhuisarts en verpleegkundig consulent, bij wie huisartsen en praktijkondersteuners terecht kunnen voor vragen en advies over individuele patiënten. 

HKN Chronische Zorg organiseert de zorg voor de patiënt dicht bij huis. Zij sluit contracten af met gespecialiseerde zorgverleners (ketenpartners) en met de zorgverzekeraar, en regelt de financiële administratie.

Daarnaast is HKN Chronische Zorg verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de ketenzorg. 

Zorgprogramma’s

Het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten wordt beschreven in een zorgprogramma. Een chronische ziekte vraagt om langdurig advies en zorg van verschillende deskundigen (ketenzorg). De zorggroep vindt het belangrijk dat de zorgverleners samen goede afspraken maken over zorg die wordt geleverd. Er is een zorgprogramma voor mensen met Diabetes Mellitus type 2, COPD en mensen met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten (CVRM).

Kenmerken van en zorgprogramma zijn:

  • Samenhang tussen preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding;
  • Gericht op educatie en bevordering van zelfmanagement;
  • Gebaseerd op de NHG-Standaarden en landelijke richtlijnen.

Dowload onze folder Deel deze pagina LinkedIn